środa, 12 kwietnia 2017

Istotne informacje na temat leasingu

Leasing – co to jest

Umowę tę zawiera firma leasingowa, nazywana także leasingodawcą lub finansującym, z klientem, który prowadzi działalność gospodarczą, nazywanym inaczej leasingobiorcą lub korzystającym. Umowa na leasing podpisywana jest na piśmie, na jej mocy firma leasingowa zdecyduje się przekazać do użytkowania klientowi leasingowemu wybrany lub wybrane przez niego środki trwałe. Nie robi tego za darmo i w zamian leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia okresowy rat leasingowych, a także na przestrzeganie wszelkich nakazów i zakazów wynikających z umowy. Jeśli nie wywiąże się z umowy, leasingowany środek trwały może zostać mu odebrany, a obowiązek spłaty pozostałych rat leasingowych pozostanie. Niezbędne dla każdego potencjalnego korzystającego jest zapoznanie się z tabelą opłat leasingowych, w których zawarte są informacje na temat tego, za co firma leasingowa może wystawić dodatkowe faktury. Dla przykładu, jeśli leasingowane auto będzie uczestniczyło w zdarzeniu drogowym, a policja wystąpi do firmy leasingowej o potwierdzenie lub wydanie danych klienta leasingowego, to za to zostanie klientowi wystawiona faktura.

Jaki leasing wybrać

Każda osoba, która ma zamiar podpisać umowę na leasing ma do wyboru albo operacyjny, albo finansowy. Na rynku istnieje również leasing zwrotny, jednak on działa zdecydowanie inaczej i w tym artykule nie będziemy go wyjaśniać. Jeśli chodzi o leasing operacyjny to jego popularność wynika z nieco lżejszych warunków leasingowych oraz z olbrzymiej promocji. W koszty działalności wlicza się tutaj bowiem raty leasingowe wraz z opłatą inicjalną. Bardzo ważne jest to, że podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej oddzielnie, dzięki czemu nie jest tak odczuwalny dla przedsiębiorcy. W leasingu finansowym natomiast konieczna jest opłata podatku VAT od pełnej kwoty środka trwałego od razu po podpisaniu umowy, co przy kwotach powyżej stu tysięcy złotych może być już dość sporym obciążeniem dla finansów przedsiębiorstwa. W koszty działalności w tym przypadku wliczać się będzie odsetki od rat oraz odpisy amortyzacyjne. W leasingu finansowym nie występuje wykup.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz